werkwijze

Gebruik je fantasie en kom spelen! De Toneeltuin is de tuin waar je het kind in jezelf wakker houdt. We bieden kinderen spelenderwijs hun eerste toneelervaringen, we verzorgen theatersportles en regie voor volwassenen. Ook helpen we je graag als trainingsacteur bijvoorbeeld bij een workshop conflicthantering. Wij dagen je uit om je creativiteit, nieuwsgierigheid en fantasie in spel te gebruiken. Wat ons uniek maakt? Onze kleinschalige, persoonlijke benadering en een flinke dosis humor!

Wil je weten wat wij voor je kunnen doen?

Werkwijze van De Toneeltuin

Het uitgangspunt voor elke toneelles van De Toneeltuin is de belevingswereld van de doelgroep. Wij gaan uit van de mogelijkheden van het individu. Wat kan iemand, en hoe kan dat op een speelse manier verder worden uitgedaagd? De Toneeltuin traint jouw probleemoplossend vermogen binnen veilige kaders van spel, door jouw humor en zelfspot een podium te geven. Dit helpt je om situaties te relativeren. Je gaat uitdagingen in het echte leven makkelijker aan. Je ervaart meer vrijheid én leeft aangenamer. Beloofd!

Visie: het belang van fantasie

Vrijwel alles om je heen is bedacht door iemand, en komt dus voort uit fantasie. Met je fantasie kun je van alles creëren. We vinden het belangrijk dat kinderen met fantasie hun probleemoplossend vermogen trainen, maar we willen ook bij volwassenen het gebruik van je verbeelding blijven stimuleren. Als je kunt vertrouwen op je eigen fantasie en je zelfredzaamheid, dan wordt het leven wat luchtiger en vrolijker.

Samenwerking

We stimuleren heel graag de samenwerking tussen de deelnemers. Het verder ontwikkelen van je sociale vaardigheden is immers een belangrijk onderdeel van drama. De Toneeltuin zet toneel in als middel tot. Niet alleen als kunstvorm of als vermaak, maar om mensen in beweging te zetten, om mensen met elkaar te verbinden. Dat maakt het spelen met de Toneeltuin een unieke en waardevolle ervaring!

Spelend leren

Bij De Toneeltuin is elke les een klein feestje, natuurlijk zorgen we er óók voor dat elk kind spelenderwijs iets leert. Wij werken met maximaal 14 kinderen per groep, zodat ieder kind voldoende aandacht krijgt, en iedereen volledig tot zijn of haar recht kan komen. De kinderen leren onder andere:

  • Inleven in een rol, bijvoorbeeld sprookjes- en dierenfiguren.
  • Samen een scène of verhaal verzinnen.
  • Op elkaar letten in het spel.
  • Verschillende manieren van stemgebruik.
  • De functie van kleding en attributen binnen toneelspel.
  • Je fantasie durven gebruiken en dit om te zetten in spel.

Kleinschalig en persoonlijk

We kijken goed naar elk kind en proberen iedereen op een op hem of haar toegesneden manier verder uit te dagen. Met fantasie kunnen kinderen hun probleemoplossend vermogen trainen. Want als ze kunnen vertrouwen op hun eigen fantasie en zelfredzaamheid, maakt dat het leven wat luchtiger en leuker.

De kleinschalige persoonlijke benadering vinden wij heel belangrijk. Wij koppelen ook altijd terug aan de ouders hoe we een kind ervaren in de les en wat voor een groei we zien bij het kind.