Privacy Verklaring

De Toneeltuin , gevestigd aan de Luipaardstraat 18, Nijmegen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Onze contactgegevens:

De Toneeltuin
Luipaardstraat 18
6531 PS Nijmegen
info@toneeltuin.nl

De Toneeltuin verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • School
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Bankrekeningnummer
 • Foto en video opnames
 • emailadres

 

De Toneeltuin verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voeren van administratie
 • Afhandeling betalingen
 • Informatieverstrekking over activiteiten en diensten van De Toneeltuin, de website te verbeteren en optimaliseren.

 

Fotografie en video-opnamen voor publicitaire doeleinden:

De Toneeltuin mag uitsluitend voor promotie-, artistieke- en serviceverleningsdoeleinden beeldmateriaal maken. Dit beeldmateriaal kan worden gebruikt als studiemateriaal ter ondersteuning en ontwikkeling van de producties en lessen, voor publicitaire doeleinden zoals de website, drukwerk of sociale media.

Indien je hiertegen voorafgaand aan het lessen geen schriftelijk bezwaar aantekent (info@toneeltuin.nl o.v.v. de cursus waar je of je kind aan deel neemt) gaat De Toneeltuin er vanuit dat je hiermee, na ondertekening van het inschrijfformulier, akkoord gaat.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Toneeltuin bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia, adres, telefoonnummers, e-mailadres en overige actief verstrekte persoonsgegevens worden bewaard tot 7 jaar na afsluiting van het boekjaar waarin onze overeenkomst beëindigd werd

Het bankrekeningnummer, IP-adres, internetbrowser en apparaat type wordt bewaard tot uiterlijk 1 maand na beëindiging van onze overeenkomst

Gegevens over jouw activiteiten op onze website worden geanonimiseerd maximaal 25 maanden bewaard

Delen van persoonsgegevens met derden

De Toneeltuin deelt jouw persoonsgegevens alleen met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst. Denk hierbij aan de inzet van extra docenten.

De Toneeltuin gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn  noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@toneeltuin.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

De Toneeltuin wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons